نیروی برق از هر جهت انرژی ایده آلی است، اما از یک جنبه، نقطه ضعف بزرگی دارد. راه های مختلفی برای تولید و استفاده از این انرژی وجود دارد و انتقال آن ساده، موثر و مقرون به صرفه است؛ حتی در مسافت های طولانی، اما ذخیره آن قدر هزینه در پی دارد که تقریبا می توان گفت نشدنی است.

با این حال با دست اندازی به دامان مهندسی، قادر خواهیم بود روش های هوشمندانه ای برای ذخیره این انرژی پاک پیدا کنیم.