هر آن چه باید در رابطه با انرژی خورشیدی بدانید

انرژی خورشیدی پاک و فراوان و از همه مهمتر رایگان است؛ بر خلاف سوخت های فسیلی تمام نمی شود، به طبیعت آسیبی نمی زند و مشکلی هم برای خرید و فروشش وجود ندارد. پس چرا نباید به آن اهمیت بدهیم؟ شاید بد نباشد به عنوان نخستین گام، ببینیم که انرژی خورشیدی واقعاً چیست و چطور می شود آن را از طریق سازه های ساخت بشر، ذخیره کرد و مورد استفاده قرار داد.

تابش های گرم خورشیدی، چگونه به وجود می آیند؟

اگر حالات ماده را به چهار نوع جامد، مایع، گاز و پلاسما تقسیم کنیم، ستاره ی خورشید از نظر حالت در دسته ی چهارم یعنی پلاسما قرار می گیرد. یعنی گازهای تشکیل دهنده ی آن چنان داغ و پرانرژی اند که از نظر ساختاری، به یون تبدیل شده اند. از نظر شیمیایی، سه چهارم جرم خورشید را هیدروژن و باقی مانده ی آن را هلیم و چند گاز دیگر (مانند اکسیژن، کربن و نئون) تشکیل می دهند.

اساس کار تولید گرما در خورشید، بر پایه ی واکنش های همجوشی هسته ای است؛ دانشی که در حال حاضر، امکان پیاده سازی آن در زمین وجود ندارد. وقتی هیدروژن و هلیم در یکدیگر جوش می خورند، بر اساس فرمول مشهور فیزیکدان نامی، آلبرت انیشتین، یعنی E=MC^۲، از تبدیل جرم به انرژی، مقدار زیادی گرما به صورت تابش، به اطراف پراکنده می شود؛ خلاء حاکم بر فضا را می پیماید و به اجرام اطراف، از جمله زمین می رسد.